Lietuviškai | In English

Užsienio studentų stažuotės-darbo praktikos Lietuvos įmonėse

UAB "Europajėgos"

Apie projektą trumpai. Nuo 2007 m. pradžios bendradarbiaujame su vienu Suomijos universitetu dėl studentų stažuočių-darbo praktikos Lietuvos įmonėse. Pirmoji kompanija susidomėjusi šiuo pasiūlymu buvo UAB "Europajėgos". Tai kompanija, teikianti aukščiausio lygio IT paslaugas ir sprendimus Lietuvoje ir už jos ribų. Būtent šioje kompanijoje antro kurso Verslo informacinių technologijų programos studentas Petri M. 2007 m. vasarą atliko 3 mėnesių praktiką. Džiugina, kad šis projektas pavyko, kompanijos atstovas teigia, kad iš praktikos buvo abipusė nauda, nes abi pusės mokėsi vieni iš kitų. Novatoriškos studento idėjos, susijungę su kompanijos patirtimi ir žiniomis, leido patobulinti esamus IT projektus bei kurti naujus.

Studentas teigia, kad pirmasis mėnuo nebuvo lengvas dėl naujos aplinkos, bet praktikai įpusėjus jis jautėsi kaip namie, nors užkalbintas lietuviškai prisimindavo kur esąs. Su darbo užduotimis jam sekėsi susidoroti puikiai, ką patvirtino ir kompanijos atstovas.

Rinkos tyrimai

Odontologijos paslaugų rinkos tyrimas Kauno mieste.

2007 m. atlikto tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kokia yra odontologijos paslaugų pasiūla Kaune, kokios teikiamos paslaugos, paslaugų kainos, kiek ir kuo skiriasi pacientai, kiek užsieniečių pacientų apsilanko odontologijos kabinetuose ir klinikose. Odontologijos paslaugų įvairovės ir kainos palyginimui Lietuvoje ir užsienyje buvo renkami statistiniai duomenys, taip pat vykdoma odontologų ir jų pacientų apklausa telefonu bei elektroniniu paštu.

Tyrimo užsakovas jo pageidavimu neskelbiamas. Užsakovas atliktą rinkos tyrimą vertina gerai, teigia, kad darbas geras ir išsamus.